Firmast
Osaühing Ekore on Eesti kapitalil põhinev projekteerimisteenuseid osutav ettevõte, mis alustas tegevust 2005. aasta alguses Viljandimaal, kuid praeguseks teenindame kliente üle Eesti.

Meie peamisteks tegevusvaldkokdadeks on vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude, vesiehitiste, puhastusseadmete, parklate, platside, maaparandussüsteemide ja sõnnikuhoidlate projekteerimine.

Lisaks projekteerimisele tegeleme järelvalve, ekspertiisde, projektijuhtimise, planeeringute ja konsultatsioonidega. Ekore OÜ tugevateks külgedeks võib pidada koostöövalmidust, korrektsust ja paindlikkust - leiame kliendi vajadustele ja võimalustele vastavad lahendused ka juhul, kui kliendil puudub tervikvisioon soovitud tulemuseni jõudmise protsessist ja etappidest.